Tải file CAD block thuộc tính tổng hợp giúp triển khai kiến trúc nhanh chóng | Tải miễn phí | 10/2023 | A05

1. Tải file cad block thuộc tính đầy đủ P1

File CAD bao gồm tổng hợp nội thất kiến trúc 2D có tùy biến block thuộc tính

file cad tổng hợp block thuộc tính kiến trúc fuhoit

Tổng hợp nội thất giường ngủ, bàn ghế block thuộc tính

file cad tổng hợp block thuộc tính kiến trúc fuhoit

Tổng hợp cửa sổ cửa đi block thuộc tính

file cad tổng hợp block thuộc tính kiến trúc fuhoit

Tổng hợp các thiết bị vệ sinh trong kiến trúc

2.Tải file cad block thuộc tính đầy đủ P2

File CAD bao gồm các chi tiết cửa đi, cửa sổ block thuộc tính, cấu tạo vật liệu sàn BTCT…

file cad tổng hợp block thuộc tính kiến trúc fuhoit

Tổng hợp cửa sổ,cửa đi bằng block thuộc tính

file cad tổng hợp block thuộc tính kiến trúc fuhoit

Cấu tạo sàn BTCT tham khảo

Tham gia các nhóm học tập miễn phí:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *