Category Archives: Phần mềm OFFICE

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM OFFICE

Phần mềm Office của Microsoft cung cấp một loạt các tính năng hữu ích cho công việc văn phòng và việc làm việc với tài liệu. Dưới đây là một số tính năng phổ biến của Office:

Microsoft Word:

  • Xử lý văn bản: Tạo, chỉnh sửa và định dạng văn bản.
  • Kiểm tra chính tả và ngữ pháp: Tích hợp công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp để giúp bạn viết chính xác hơn.
  • Trình soạn thảo: Cho phép nhiều người cùng làm việc trên cùng một tài liệu và xem những thay đổi ngay lập tức.

Microsoft Excel:

  • Bảng tính: Tạo và quản lý các bảng tính để thực hiện tính toán, phân tích dữ liệu và tạo biểu đồ.
  • Công thức và hàm tích hợp: Cung cấp nhiều công thức và hàm tích hợp để thực hiện các phép tính phức tạp và xử lý dữ liệu.
  • Phân tích dữ liệu: Có các công cụ và chức năng để thực hiện phân tích dữ liệu, vẽ biểu đồ và tạo báo cáo.

TỔNG HỢP MỘT SỐ PHIÊN BẢN CÀI ĐẶT OFFICE

Sau đây là một số bản cài đặt OFFICE được mình tổng hợp các bạn có thể lựa chọn phiên bản phù hợp để tải về nhé: