Category Archives: Revit kết cấu

Revit kết cấu có tác dụng gì?

  • Revit kết cấu là một phần quan trọng trong việc triển khai hồ sơ thiết kế
  • Revit kết cấu kết hợp với revit kiến trúc, ME đồng bộ mô mình hóa BIM
  • Một số trung tâm uy tín như BIMSPEED, RDSIC… hoặc một số khóa học online hiện nay giúp kĩ sư có thể nắm bắt được công nghệ mới này