Download file CAD hệ kết cấu dàn thép tham khảo | Tải miễn phí | 10/2023 | A03

Download file CAD hệ kết cấu dàn thép tham khảo. Tải file CAD tổng hợp đầy đủ.

Bạn đọc xem thêm:

1. Download file CAD hệ dàn thép tham khảo

File CAD bao gồm 3D hệ dàn thép, mặt đứng, mặt cắt và chi tiết hệ dàn thép…
Link tải qua google
file cad kết cấu dàn thép fuhoit

Bản vẽ thể hiện chi tiết 3D hệ dàn thép

file cad kết cấu dàn thép fuhoit

Bản vẽ thể hiện mặt đứng, chi tiết hệ dàn thép

file cad kết cấu dàn thép fuhoit

Bản vẽ thể hiện mặt đứng, chi tiết hệ dàn thép 2

file cad kết cấu dàn thép fuhoit

Bản vẽ thể hiện mặt đứng, chi tiết hệ dàn thép 3

file cad kết cấu dàn thép fuhoit

Bản vẽ thể hiện mặt đứng, chi tiết hệ dàn thép 4

file cad kết cấu dàn thép fuhoit

Bản vẽ thể hiện mặt đứng, chi tiết hệ dàn thép 5

Tham gia các nhóm học tập miễn phí:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *