Category Archives: Revit kiến trúc

Revit kiến trúc có tác dụng gì?

  • Revit kiến trúc là một phần quan trọng trong việc triển khai hồ sơ thiết kế
  • Revit kiến trúc kết hợp với revit kết cấu, ME đồng bộ mô mình hóa BIM
  • Một số trung tâm uy tín như BIMSPEED, RDSIC… hoặc một số khóa học online hiện nay giúp kĩ sư có thể nắm bắt được công nghệ mới này