Category Archives: Phần mềm PROKON

Các phiên bản PROKON 2.4, PROKON 3, PROKON 5 cung cấp tính năng mạnh mẽ để mô phỏng và phân tích cấu trúc phức tạp, đảm bảo tính chính xác và an toàn cho các dự án xây dựng lớn.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM PROKON

  • Thiết kế kết cấu chi tiết và tối ưu hóa.
  • Phân tích cơ học và tải trọng.
  • Mô phỏng và mô hình hóa kết cấu 3D.
  • Tích hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
  • Tính toán và thiết kế cho bê tông, thép, tường và móng.
  • Tích hợp dữ liệu và nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau.
  • Tạo báo cáo, tài liệu và biểu đồ minh họa.

TỔNG HỢP MỘT SỐ PHIÊN BẢN CÀI ĐẶT PROKON

Sau đây là một số bản cài đặt PROKON được mình tổng hợp, các bạn có thể lựa chọn phiên bản phù hợp để tải về