Hướng dẫn cách tắt diệt virus windows 10

Hướng dẫn tắt diệt virus trên windows 10

B1: Ấn chọn Windows+R >> chọn “Update & Security” như hình dưới

tắt diệt virus trên window 10

B2: Chọn “Windows Security” >> chọn “Virus & threat protection” như hình dưới

tắt diệt virus trên window 10

B3: Tiếp tục chọn “Manage settings”

tắt diệt virus trên window 10

B4: Tắt “Real-time protection is off, leaving your device vulnerable” như hình dưới

tắt diệt virus trên window 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *