File etabs nhà công nghiệp 3 tầng 7700m2 – Mô hình etabs công trình nhà công nghiệp 3 tầng tham khảo

File Mô hình etabs công trình nhà công nghiệp 3 tầng 7700m2

download file etabs nhà công nghiệp 3 tầng 7700m2 tham khảo fuhoit

3D mô hình tổng thể công trình

download file etabs nhà công nghiệp 3 tầng 7700m2 tham khảo fuhoit

Mặt bằng móng nền nhà công nghiệp

download file etabs nhà công nghiệp 7700m2 tham khảo fuhoit

Mặt bằng mái nhà công nghiệp

download file etabs nhà công nghiệp 3 tầng 7700m2 tham khảo fuhoit

Khung điển hình nhà công nghiệp

Khung ngang nhà công nghiệp

Tham gia các nhóm học tập miễn phí:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *